Socioøkonomisk model

Fremskrivningen af arbejdsmarkedstilknytning har til formål at give en vurdering af udviklingen i arbejdsstyrken og antal overførselsmodtagere fremadrettet. Desuden skal fremskrivningen kunne anvendes til at vurdere effekten af politiske tiltag på arbejdsstyrke og antal overførselsmodtagere.

DREAMs fremskrivning af arbejdsmarkedstilknytning vurderer, hvor mange som fremadrettet er i arbejde, er nedslidte og hvor mange, der er gået på pension. Dette benyttes blandt andet som input i vores økonomiske modeller. Her har udviklingen i antallet af beskæftigede, efterlønsmodtagere, folkepensionister mv. for eksempel betydning for den offentlige sektors skatteindtægter samt udgifter til offentlige overførsler.

I fremskrivningen indregnes den ventede effekt af allerede vedtaget arbejdsmarkedspolitik, herunder den skønnede effekt af øget folkepensionsalder.

Modellen anvendes til at vurdere effekten af politiske tiltag på arbejdsstyrke og antal overførselsmodtagere. Effekten på makroøkonomien og de offentlige finanser af sådanne tiltag kan efterfølgende evalueres i vores økonomiske modeller.

Fremskrivningen af arbejdsmarkedstilknytning kaldes også socioøkonomisk fremskrivning, og i sjældne tilfælde omtales fremskrivningen også som et befolkningsregnskab.

Indhold om socioøkonomisk fremskrivning

Fremskrivningsresultater

Arbejdsstyrken øges markant

Trods demografisk modvind ventes arbejdsstyrken at stige fremover. Årsagen er senere tilbagetrækning.

Levetid og folkepensionsalder

Fremover følger pensionsalderen udviklingen i levetiden, hvorfor pensionsalderen øges betydeligt.

Eksempel på anvendelse

Vores socioøkonomiske model kan anvendes til at vurdere effekten af arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

Vi har for eksempel skønnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af en svagere stigning i folkepensionsalderen end under gældende regler.

Læs analysen