Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms beregninger på GrønREFORM

I Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms slutrapport fra februar 2024 har ekspertgruppen valgt at basere effektvurderinger på kørsler i GrønREFORM. Den anvendte version af GrønREFORM inkl. alle modeltekniske forudsætninger og stødfiler kan nu downloades.

Vi har i DREAM arbejdet tæt sammen med ekspertgruppen om videreudvikling af især delmodellerne for landbrug og arealanvendelse (LULUCF), der begge er centrale i ekspertgruppens beregningerne. Et statusnotat, der kan downloades nederst på siden, giver et overblik. Litteraturlisten i statusnotatet indeholder referencer og links til alle andre relevante baggrundsnotater.

Ud over bidrag til udvikling af modellen, har ekspertgruppen bidraget til beregningerne med egne forudsætninger vedrørende teknologiske reduktionsmuligheder, eksportelasticiteter mv. Ekspertgruppens beregningstekniske forudsætninger er dokumenteret i forudsætningsnotatet nederst på siden. Yderligere detaljer er at finde i selve modelkoden.

Følgende af GrønREFORMs delmodeller er slået fra og er ikke inkluderet i ekspertgruppens modelversion: Energi- og forsyningssystem, Bottom-up teknologi (bortset fra landbrug) og Transport. Disse delmodeller er ikke af afgørende betydning for ekspertgruppens beregninger. Derfor har udvikling og opdatering af disse delmodeller været nedprioriteret i den periode, arbejdet for ekspertgruppen har stået på. Produktion, markedsforhold og teknologiske reduktionsmuligheder er, bortset fra landbrug og arealanvendelse (LULUCF), dermed beskrevet ved hovedmodellens standardforudsætninger. Man bør derfor være varsom med at anvende den offentliggjorte modelversion på andre områder end landbrug og LULUCF. Vi tilstræber hurtigst muligt at kunne offentliggøre en model, hvor alle delmodeller er inkluderet.

Download GrønREFORM

Ekspertgruppens version af GrønREFORM inklusiv alle modeltekniske forudsætninger og stødfiler, kan downloades via nedenstående link.

Modellen er altså nu gjort offentligt tilgængelig for eksterne brugere. Bemærk imidlertid, at beregninger på modellen, der afviger fra Ekspertgruppens beregninger, skal offentliggøres i eget navn og deklareres som følger: ”Egne beregninger i GrønREFORM baseret på ændrede antagelser ifht. Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform”.

Download modelkoden (316 MB)

Serveradgang

For at køre GrønREFORM skal man have en licens til programmet GAMS med tilhørende CONOPT-solver. Desuden er diverse tilføjelsesprogrammer nødvendige.

For at hjælpe institutioner, forskere mv. - som i øvrigt har de nødvendige kompetencer - har DREAM investeret i en server, hvor den nødvendige software er installeret.

Udgifter til etablering og drift af serveren skal dækkes via betaling fra brugerne. Omkostningerne forbundet med at bruge serveren fremgår af linket nedenfor.

Læs om serveradgang

Publikationer

Statusnotat

Overblik over videreudvikling af delmodellerne for landbrug og arealanvendelse (LULUCF).

Forudsætningsnotat

Dokumentation af ekspertgruppens beregningstekniske forudsætninger.