Nye værktøjer og dataanalyse

DREAM analyserer ligeledes problemstillinger, som ikke kan håndteres af vores eksisterende modeller og fremskrivningsværktøjer.

Vi udvikler nye analyseværktøjer, og vi udfører datadrevne analyser af økonomiske problemstillinger. Vores analyser er ofte registerbaserede (big data) og omfatter moderne økonometrisk analyse af store datamængder (data analytics).

Institutionen DREAM har stor erfaring med analyse af økonomiske problemstillinger. Vi stiller denne erfaring til rådighed for relevante samfundsaktører således, at politiske prioriteringer foretages på et velunderbygget og uafhængigt grundlag.

Vores løsninger rekvireres af aktører fra den den offentlige og den private sektor. Analyserne danner grundlag for arbejdet i ministerier, styrelser, kommissioner, tænketanke, interesseorganisationer mv.

Eksempler på analyser

Boligprisudvikling

Vurdering af prisudvikling for hver enkelt ejerbolig. Illustration af udvikling på detaljerede landkort.

Modelsystem for Grønlands økonomi

Udvikling af makroøkonomisk model samt modeller for uddannelsesadfærd og arbejdsmarkedstilknytning.

Udsatte boligområder i Danmark

Identifikation af udsatte boligområder og effekt af bosætning i udsatte boligområder.

Analyseerfaring

Vores brugerbetalte analyser spænder over et bredt spektrum af samfundsøkonomiske problemstillinger. 

Overordnet kan arbejdet inddeles i to hovedkategorier. Dels har vi erfaring med at udvikle nye modeller samt fremskrivning- og analyseværktøjer. Dels foretager vi analyser af konkrete økonomiske problemstillinger.

Nye analyseværktøjer

DREAM hjælper både offentlige og private enheder, der ikke råder over den tekniske erfaring til udvikling af fremskrivnings- og analyseværktøjer.

Vi kan hjælpe med det tekniske nørderi, mens rekvirenten selv anvender det færdige værktøj. Andre gange påtager vi os både udviklings- og analysearbejdet.

Gennem mere end 25 år har DREAM arbejdet med udvikling af økonomiske modeller og fremskrivninger. Gennem årene har vi opbygget modelteknisk erfaring, kundskab og viden.

Vi har både udviklet værktøjer, som efterfølgende anvendes/afvikles eksternt, og vi har lavet metoder, hvor vi også varetager selve analysearbejdet.

DREAMs "egne" fremskrivningsværktøjer skønner over udviklingen i demografien, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Vores økonomiske modeller vurderer den økonomiske udvikling, klima- og miljøøkonomi, boligefterspørgsel, indkomstfordeling og strukturelle analyser af for eksempel konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold.

Herudover har vi blandt andet udarbejdet analyseværktøjer inden for følgende områder:

 • Boligøkonomi.
 • Model til analyse af boligprisudviklingen.
 • Tilbagetrækningsadfærd.
 • Medlemsbestand og formue i pensionskasser.
 • Samfundsmæssige omkostninger ved en omlægning til en totalt fossil-fri dækning af energibehovet.
 • Makroøkonomisk model for Grønland herunder fremskrivning af uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning.

Analyse af konkrete problemstillinger

Vi kan bidrage med vores analytiske evner, ligesom vi har erfaring med at arbejde med avancerede computerbaserede modeller, store ustruktuterede datamængder, moderne økonometriske metoder og generel erfaring i anvendte økonomiske analyser

Vi udfører ligeledes analyser, der ligger ud over vores normale modelberedskab. Vi har blandt andet udarbejdet analyser inden for følgende områder:

 • Boligøkonomiske analyser.
 • Mismatchproblemer på arbejdsmarkedet.
 • Anvendelse af detaljeret geografisk data.
 • Fremskrivninger af boligefterspørgsel, pensionskasser mv.
 • Udvikling af modelværktøjer.

Boligøkonomiske analyser

Inden for de seneste år har DREAM særligt udført flere boligøkonomiske analyser. Et fælles træk er, at disse baseres på det omfangsrige danske registerdata. Analyseområderne har imidlertid været vidt forskellige:

 • Udsatte boligområder.
 • Boligprisudviklingen.
 • Effekt af omdannelse af andelsboliger til ejerboliger.
 • Udviklingen i boligefterspørgslen på længere sigt.
 • Kommunale forskelle i udviklingen inden for befolkningssammensætning og boligefterspørgsel.
 • Tvangsauktioner.
 • Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked.