REFORM

REFORM er en multisektor model for Danmark. Modellen er bygget med det formål at kunne analysere sammenspillet mellem økonomiens mange brancher. Hver branche er beskrevet med sin egen unikke produktionsstruktur.

Modelleringen af de mange brancher gør brugeren i stand til at vurdere de makroøkonomiske virkninger af branchespecifikke ændringer i for eksempel afgifter, produktivitet eller grad af konkurrence. Modellen tager hensyn til samspillet mellem brancherne, herunder allokeringen af arbejdskraft og akkumulationen af kapital samt forvridninger som følge af ufuldkommen konkurrence.

REFORM anvendes til såkaldte kontrafaktiske eksperimenter. Et eksempel kunne være at øge afgiften på sukker. Ved hjælp af REFORM fremgår det hvilke brancher, der direkte belastes af afgiftsforhøjelsen og hvilke brancher, som indirekte belastes. Aggregeret kan det beregnes, hvordan den samlede økonomi belastes af afgiftsændringen. 

Modellen er en statisk model, dvs. ved udførelse af et eksperiment repræsenterer relationerne i modellen en langsigtet ligevægt. Modellen beskriver således eksperimentets langsigtede strukturvirkninger på dansk økonomi. Modellen beskriver ikke økonomiens tilpasning mod denne ligevægt over tid.

DREAM anvender REFORM til vurdere de økonomiske effekter af konkrete politiske forslag. I Finansministeriet anvendes REFORM som redskab til at vurdere effekten på strukturelt BNP, hvis et politisk initiativ vurderes at påvirke erhvervslivets produktivitet. Modellen er ligeledes anvendt af De Økonomiske Råd til effektvurderinger af afgifter indenfor klima- og miljøområdet.

Indhold om REFORM

Eksempler på analyser udført på REFORM

Deleøkonomi i virksomheder

Samfundsøkonomisk effekt af at virksomheder udlejer overskudskapacitet til andre virksomheder.

Øget privat boligudlejning

Effekten af en stigning i forbrugernes udgifter til privat boligudlejning (med henblik på ferieophold).

Ændret uddannelsesfordeling

Samfundsøkonomisk effekt ved at 10.000 ekstra personer uddannes ud over grundskolen.

Baggrund

REFORM modellen blev udviklet i 2014 som et samarbejde mellem DREAM og Finansministeriet.

Siden er modellen løbende blevet forfinet, udvidet og opdateret. I DREAM benyttes REFORM til at udføre analyser for eksterne rekvirenter, som ønsker at vurdere konsekvenserne af forskellige økonomiske initiativer. Modellen har blandt andet været anvendt af De Økonomiske Råd.

Introduktion til REFORM