Asbjørn Kehlet Berg

Specialkonsulent

Asbjørn Kehlet Berg
Specialkonsulent
cand. polit.

Primære arbejdsområder

Asbjørn arbejder med udvikling af den dynamiske multisektormodel GrønREFORM. Asbjørn er ansvarlig for udviklingen af store dele af den økonomiske kernemodel i GrønREFORM, men han arbejder også med udvikling af flere af de sektorspecifikke delmodeller, herunder specielt landbrug og transport.

Interesseområder

  • Strukturøkonomi
  • Makroøkonomi
  • Klima- og miljøøkonomiske modeller (GrønREFORM)
  • Anvendte generelle ligevægtsmodeller (REFORM)
  • Konjunkturmodeller (MAKRO)
  • Makroøkonometri

Baggrund

Asbjørn er cand. polit fra Københavns Universitet i 2017 med speciale i miljø-, klima-, og ressourceøkonomi. Adsbjørn har været ansat i DREAM siden november 2017.

Publikationer

Indlæs flere