Christian Bartels Kastrup

ph.d. studerende

Christian Bartels Kastrup
ph.d. studerende
cand. polit.

Primære arbejdsområder

Christian arbejder med udvikling af MAKRO herunder den økonometriske validering af modellen.

Interesseområder

  • International handel
  • Transmission af konjunkturcykler på tværs af lande gennem handel og værdikæder
  • Heterogene agenter
  • Anvendt økonometri

Baggrund

Christian er cand. polit. fra Københavns Universitet i 2020 og erhvervsph.d. studerende på Københavns Universitet fra marts 2021.

Christian har været ansat i DREAM siden august 2017 og arbejdet med udviklingen af MAKRO. Fra august 2017 til oktober 2020 var han ansat som studentermedhjælper med særligt fokus på den empiriske underbyggelse af modellen, herunder estimering af elasticiteter i produktionsfunktioner, handelselasticiteter og SVAR-modeller. Fra oktober 2020 til marts 2021 var han ansat som fuldmægtig med tilsvarende arbejdsområder. Siden marts 2021 har han været ansat som erhvervsph.d. med forventet afslutning juni 2024.

Erhvervsph.d. projektet analyserer, hvordan konjunkturcykler transmitterer på tværs af lande gennem handel og værdikæder. Dette er af yderste relevans for en lille åben økonomi som den danske, der er meget afhængig af udlandet, især i lyset af den globale COVID-19 krise og senest den globale inflationskrise. Makroøkonomiske modeller har dog en tendens til at undervurdere samspillet på tværs af lande gennem handel (kaldet trade-comovement puzzlet), hvilket til dels skyldes antagelsen om en såkaldt repræsentativ agent. Derfor analyserer projektet, hvordan heterogene agenter (f.eks. forskelle i virksomheders produktivitetsniveau og størrelse) kan implementeres i makroøkonomiske modeller, og om dette kan udbedre puzzlet. Projektet er et samarbejde mellem DREAM og Københavns Universitet. Det er finansieret af DREAM samt en erhvervsph.d. bevilling fra Innovationsfonden.

Publikationer

Indlæs flere