Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder

13-05-2016

Ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af, at virksomheder deler/udlejer overskudskapacitet til andre virksomheder.

Abstract

Notatet vurderer den samfundsøkonomiske effekt af, at virksomheder deler/udlejer overskudskapacitet til andre virksomheder. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM. En generel ligevægtsmodel (CGE-model) gør det muligt at inddrage mange faktorer på en gang: effektiviseringsgevinster, konkurrence med eksisterende sektorer, omfordeling mellem forbrugere og effekt på de offentlige finanser.

Motivationen for denne analyse er ikke at bestemme hvor stor deleøkonomien mellem virksomheder kan blive i Danmark, men at beregner de samfundsøkonomiske effekter ved en given udbredelse af deleøkonomi mellem virksomheder.

Der deles allerede overskudskapacitet mellem virksomheder i dag. I notatets første eksperiment øges udbredelsen af deleøkonomi mellem virksomheder yderligere. Størrelsen på den yderligere udbredelse af delingen af overskudkapacitet beregnes udenfor modellen2. Det ses at forbrugernes velfærdsmål (det såkaldte EV-mål) vokser med 1,1 mia. kr. Denne betydelige velfærdsgevinst skyldes den effektiviseringsgevinst, der primært kommer fra lavere omkostninger til kapital for virksomhederne, hvilket deling af overskudskapacitet giver anledning til. I et alternativt eksperiment vurderes konsekvenser ved at virksomheder ikke deler deres overskudskapacitet. Dvs. i det andet eksperiment fjernes al den deleøkonomiske aktivitet der allerede foregår i dag. Dette giver anledning til, at velfærdsmålet falder med 0,8 mia. kr.