Samfundsøkonomisk gevinst af privat boligudlejning

02-03-2016

I DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af privat boligudlejning. Dette er den anden af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen.

Abstract

I dette notat vurderes den samfundsøkonomiske effekt af privat boligudlejning i Danmark. Med privat udlejning menes udlejning over kortere perioder, med henblik på ferieophold. Udlejning af privat bolig med henblik på permanent udlejning, er således ikke inkluderet. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM. En generel ligevægtsmodel (CGE-model) gør det muligt at inddrage mange faktorer på en gang: effektiviseringsgevinster, konkurrence med eksisterende sektorer, omfordeling mellem forbrugere og effekt på de offentlige finanser.

Motivationen for denne analyse er ikke at bestemme hvor stort privat boligudlejning kan blive i Danmark, men at beregner de samfundsøkonomiske effekter ved en given udbredelse.

Effekten af en stigning på 1 mia. i forbrugernes udgifter til privat boligudlejning analyseres. Det ses at forbrugernes velfærdsmål (det såkaldte EV-mål) vokser med 696 mio. kr. Denne velfærdsgevinst skyldes den effektiviseringsgevinst, der primært kommer fra de lavere priser på overnatninger, som privat boligudlejning giver anledning til. I et alternativt eksperiment vurderes det hvad der ville ske hvis prisen på privat boligudlejning vokser i forbindelse med den større udbredelse. Her fås en noget mindre velfærdsgevinst på ca. 149 mio. kr. og en stigning i mængden af privat boligudlejning der kun er ca. 25 pct. af mængden af privat boligudlejning i det første eksperiment.