De samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesfordelingen

01-02-2018

I dette notat analyseres på de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at ændre i fremtidens uddannelsesfordeling. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM.

Abstract

I dette notat analyseres på de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at ændre i fremtidens uddannelsesfordeling. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM.

Rapportens illustrative beregninger, hvor der flyttes 10.000 personer fra at holde en grundskoleuddannelse til at holde en højere uddannelse har flere effekter. Det ses at forbrugernes velfærdsmål (det såkaldte EV-mål) vokser med 797 mio. kr. Denne betydelige velfærdsgevinst skyldes primært at arbejdskraften bliver mere produktiv. I et alternativt eksperiment flyttes 10.000 personer fra at holde en humanistisk kandidatgrad til at holde en teknisk kandidatgrad. Her fås en lidt mindre velfærdsgevinst på 475 mio. kr. og her kommer velfærdsgevinsten igen fra en stigning i beskæftigelsens produktivitet.