REFORM modellen

13-05-2019

Dokumentation af REFORM, som er en statisk multisektor-CGE-model for en lille åben økonomi. Der er udledt et konsistent EV-mål i modellen, således at velfærdsanalyser kan foretages.

Abstract

DREAMs model REFORM er en statisk multisektor-CGE-model for en lille åben økonomi. Modellen er kalibreret til at ramme et konjunkturrenset basisår, og den rummer mulighed for at vælge mellem to forskellige aggregeringsniveauer for brancherne i økonomien (brancheinddeling som ADAM-modellen eller nationalregnskabets 69-gruppering).

De enkelte brancher har CES-produktionsfunktioner. REFORM indeholder desuden et detaljeret afgifts- og subsidiesystem, hvor blandt andet produktskatterne er delt op på 19 forskellige arter og produktsubsidierne er delt op på 4 arter for hver branche.

Der er udledt et konsistent EV-mål i modellen, således at velfærdsanalyser kan foretages.