Uddannelsesfremskrivning 2020

08-02-2021

Fremskrivning af studieadfærd, antal studerende og befolkningens uddannelsesniveau. Fremskrivningen er opdateret med ny studiemæssig adfærd og uddannelsesadfærd beregnes nu over en længere periode.

Abstract

Uddannelsesfremskrivningen giver et kvalificeret bud på uddannelsesniveauet fremover, og den benyttes af såvel offentlige institutioner som private virksomheder. 

I forhold til vores seneste fremskrivning tilsiger nærværende 2020-uddannelsesfremskrivning, at en højere andel af befolkningen opnår en videregående uddannelse. Omvendt nedjusteres andelen, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse.

Ud over, at fremskrivningen er baseret på en opdateret befolkningsfremskrivning og det nyeste uddannelsesdata, så er adfærden som noget nyt estimeret over en længere historisk periode, hvilket skønnes at sikre en mere retvisende videreførelse af historiske tendenser.

Indledningsvist omtales en række af de konsekvenser, som COVID19-pandemien har og kan formodes at have på befolkningens uddannelsesadfærd på såvel kort som længere sigt. På tidspunktet for udarbejdelsen af fremskrivningen er det dog vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt empirisk belæg for at indregne en retvisende effekt af pandemien på befolkningens uddannelsesadfærd. Ændringer i adfærdsmønsteret frem mod udgivelsen af den næste fremskrivning vil dog blive fulgt tæt og indgå i overvejelserne om en eventuel fremtidig korrektion.

Publikationen fungerer både som en dokumentation og en præsentation af uddannelsesfremskrivningens resultater, herunder ændringer relativt til sidste års fremskrivning.