Socioøkonomisk fremskrivning 2022

30-09-2022

Arbejdsstyrken ventes at stige frem mod 2040 trods demografisk modvind. Rapporten beskriver hovedresultater fra og metoden bag DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2022.

Abstract

DREAM foretager en fremskrivning af den danske befolkning efter tilknytning til arbejdsmarkedet (også kaldet socioøkonomisk status).

Resultatet af fremskrivningen er en vurdering af hvor mange danskere, der fremadrettet vil være til rådighed for arbejdsmarkedet som beskæftigede eller ledige, hvor mange der vil være uden for arbejdsmarkedet som førtidspensionister eller efterlønsmodtagere og hvor mange, der vil være gået på folkepension.

Denne rapport fremlægger fremskrivningens hovedresultater og beskriver fremskrivningsmetoden.

Stigende arbejdsstyrke trods demografisk modvind

De kommende årtier forventes antallet af personer yngre end folkepensionsalderen at aftage. I perioden 2022-2040 vurderes demografien at sænke arbejdsstyrken med omkring 95.000 personer.

På trods af denne demografiske modvind vurderes der alligevel flere personer i arbejdsstyrken frem mod 2040. Samlet set skønnes en stigning i arbejdsstyrken på i størrelsesordenen 88.000 personer.

Stigningen i arbejdsstyrken er hovedsageligt drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Befolkningens stigende uddannelsesniveau og en forventet øget erhvervsdeltagelse blandt seniorer bidrager ligeledes positivt til arbejdsstyrkens udvikling.