Befolkningsfremskrivning 2024

04-06-2024

I fremskrivningen forudsættes et lavere fremtidigt fertilitetsniveau end i tidligere fremskrivninger. Notatet beskriver, hvordan fertiliteten bestemmes.

Abstract

Den væsentligste ændring i befolkningsfremskrivningen fra juni 2024 er en nedjustering i det forventede fremadrettede fertilitetsniveau.

For befolkningen som helhed forventes en kvinde på sigt nu at sætte ca. 1,7 børn i verden mod tidligere ca. 1,9 børn. For perioden 2030-2050 svarer dette til, at der i gennemsnit fødes næsten 7.000 færre børn om året relativt til forventningerne i befolkningsfremskrivningen fra 2023.

Notatet beskriver, hvordan det langsigtede fertilitetsniveau fastsættes.