Drag nytte af vores erfaring

DREAM råder over en række modeller, der kan anvendes til analyser af konkrete økonomiske problemstillinger. Desuden udfører vi datadrevne analyser, og vi udvikler nye analysemetoder baseret på state-of-the-art teknikker.

Den forventede udvikling

I vores grundfremskrivninger giver vi vort bedste bud på den fremtidige udvikling inden for makroøkonomi, demografi, arbejdsmarkedstilknytning, bosættelsesmønster, indkomstfordeling mv.

Anvend vores grundfremskrivninger

 

Evaluering af økonomisk-politiske tiltag

DREAM råder over analyseværktøjer, som kan vurdere de økonomiske effekter af politiske forslag inden for en række områder. I vores makroøkonomiske modeller vurderes påvirkningen af de offentlige finanser.

Anvendelse af vores analyseværktøjer

 

Udvikling af nye analyseværktøjer

Vi stiller vores viden til rådighed for aktører, der ønsker et nyt værktøj til at analysere den økonomiske udvikling i Danmark på et moderne, fagligt velfunderet og uafhængigt grundlag.

Nye modeller og analyseværktøjer

 

Udnyt vores analytiske erfaring

DREAM udfører analyser af konkrete problemstillinger, der ikke er dækket af vores eksisterende modelberedskab. Herunder bearbejdning af store datamængder og økonometriske analyser, så tal kan blive til fakta.

Analyse af din problemstilling