Udnyt vores analytiske erfaring til anylyse af din problemstilling

DREAM udfører analyser af konkrete problemstillinger, der ikke er dækket af vores eksisterende modelberedskab.

I vores værktøjskasse findes redskaber til at analysere et bredt spektrum af samfundsøkonomiske problemstillinger. Men vore modeller kan ikke analysere alt!

Vi hjælper gerne med at udføre analyser, der ligger ud over vores normale modelberedskab. Vi kan bidrage med vores analytiske evner, ligesom vi har erfaring med at arbejde med avancerede computerbaserede modeller, store ustruktuterede datamængder, moderne økonometriske metoder og generel erfaring i anvendte økonomiske analyser.

Vi har blandt andet udarbejdet analyser inden for følgende områder:

 • Boligøkonomiske analyser.
 • Mismatchproblemer på arbejdsmarkedet.
 • Anvendelse af detaljeret geografisk data.
 • Fremskrivninger af boligefterspørgsel, pensionskasser mv.
 • Udvikling af modelværktøjer.

Læs om udvikling af fremskrivningsværktøjer og modeller

Boligøkonomiske analyser

Inden for de seneste år har DREAM særligt udført flere boligøkonomiske analyser. Et fælles træk er, at disse baseres på det omfangsrige danske registerdata. Analyseområderne har imidlertid været vidt forskellige:

 • Udsatte boligområder.
 • Boligprisudviklingen.
 • Effekt af omdannelse af andelsboliger til ejerboliger.
 • Udviklingen i boligefterspørgslen på længere sigt.
 • Kommunale forskelle i udviklingen inden for befolkningssammensætning og boligefterspørgsel.
 • Tvangsauktioner.
 • Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked. 

Eksempler på analyser

 • Udsatte boligområder

  Identifikation af udsatte boligområder i Danmark og analyse af beboernes karakteristika og adfærdsmønstre.

  Læs undersøgelsen

 • Mismatch på arbejdsmarkedet

  Analyse af det danske arbejdsmarked frem mod 2025: Hvordan udvikler udbud og efterspørgsel sig for forskellige uddannelsesgrupper?

  Læs undersøgelsen

 • Boligprisudviklingen

  Anvendelse af machine learning til at vurdere boligprisudviklingen for hver enkelt ejerbolig i Danmark.

  Læs undersøgelsen

 • Uddannelsesfremskrivning

  Uddannelsesniveauet øges

  Fremadrettet ventes uddannelsesniveauet i den danske befolkning at stige i takt med, at veluddannede årgange erstatter ældre med lavere uddannelsesniveau.

  Befolkningens uddannelsesniveau