Anvend vores fremskrivninger

I vores grundfremskrivninger giver vi vort bedste bud på den fremtidige udvikling inden for makroøkonomi, demografi, arbejdsmarkedstilknytning, bosættelsesmønster, indkomstfordeling mv.

»Det er svært at spå - især om fremtiden«

På baggrund af den observerede udvikling i en historisk periode er det imidlertid muligt at give et kvalificeret skøn over udviklingen fremadrettet. I vores grundfremskrivninger fremlægger vi vort bud på den forventede udvikling.

Vi fremskriver blandt andet udviklingen indenfor følgende områder:

 • Makroøkonomisk udvikling
 • Befolkningsudviklingen
 • Familiestruktur
 • Uddannelsesadfærd
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Boligefterspørgsel
 • Regionale forskelle
 • Indkomstfordeling
 • Pensionsforhold

Vores grundfremskrivninger gør dig klogere på fremtidige tendenser, ligesom fremskrivningerne kvantificerer størrelsesordenen. Desuden kan vi tilvejebringe det nødvendige datagrundlag, der understøtte egne analyser.

Hovedresultater fra vores grundfremskrivninger

 • Makroøkonomisk udvikling

  Overholdbar finanspolitik

  Hovedresultatet af vores langsigtede økonomiske fremskrivning er udviklingen i de offentlige indtægter og udgifter og dermed udviklingen i den offentlige saldo

  Udviklingen i de offentlige finanser

 • Fremskrivning af arbejdsmarkedstilknytning

  Arbejdsstyrken øges

  Antal personer i arbejdsstyrken vurderes at stige markant de kommende årtier. Stigningen er primært drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

  Fremskrivning af arbejdsmarkedstilknytning

 • Befolkningsfremskrivning

  Vi bliver flere danskere

  Tendensen til en voksende befolkning forventes at fortsætte de kommende årtier. Samtidig forventes ældre at udgøre en betydeligt større andel af befolkningen.

  Den demografiske udvikling

 • Uddannelsesfremskrivning

  Uddannelsesniveauet øges

  Fremadrettet ventes uddannelsesniveauet i den danske befolkning at stige i takt med, at veluddannede årgange erstatter ældre med lavere uddannelsesniveau.

  Befolkningens uddannelsesniveau