Undervisningsforløb

DREAM udbyder kurser til nuværende og kommende brugere af MAKRO og GrønREFORM.

Modelkoden til MAKRO og GrønREFORM er offentligt tilgængelig. Desuden er etableret en server med software og kapacitet til at afvikle modellerne.

For at hjælpe eksterne brugere i gang med modelanvendelse tilbydes kurser, som gennemgår kodestruktur, afvikling og særligt udførelse samt tolkning af alternative scenarier.

Kurserne er målrettet økonomer. Har du ikke erfaring med anvendelse af computerprogrammet GAMS, så kan der tilvælges en introduktion, der giver dig de nødvendige software-kompetencer.

Eventuelle spørgsmål omkring undervisningsforløbene kan rettes til Jens Sand Kirk via telefon 27 20 94 43 eller e-mail jsk@dreamgruppen.dk.

Oversigt over kurser

Introduktion til GAMS og GamY afholdes umiddelbart inden introduktionsforløb til GrønREFORM og MAKRO.

Nedenfor fremgår pris pr. deltager samt datoer for afholdelse af næste undervisningsforløb.

Introduktion til GAMS og GamY

Introduktion til programmering i GAMS og vores eget tilføjelsesprogram GamY, som er det software GrønREFORM og MAKRO er bygget i.

Kurset er senest afholdt ultimo maj og primo juni 2024. Kommende kursus annonceres her på siden.

Pris: 4.000 kr. eksklusiv moms.

CGE-modeller i praksis

En praktisk indføring i opstilling af CGE-modeller i GAMS. Man lærer her alle de grundlæggende principper, som er gode at kende til, når man sidenhen skal arbejde med større modeller, eller vil bygge sin egen. Kurset er baseret på CGE-fag, der afholdes på økonomistudiet på Københavns Universitet. Studerende kan med fordel vælge at tage dette fag i stedet.

Kurset vil bliver afholdt, hvis der er mindst 8 personer, der forhåndstilmelder sig.

Pris: 16.000 kr. eksklusiv moms.

Introduktion til GrønREFORM

Kurset giver et overblik over GrønREFORM og dens byggeblokke. Undervejs vil der være øvelser der giver deltageren de nødvendige redskaber til selvstændigt at udføre og fortolke på stødanalyser samt et overblik over kodestruktur.

Kurset forløbet over 3 dage kl. 9-12.

Kurset er senest afholdt ultimo maj 2024. Kommende kursus annonceres her på siden.

Pris: 12.000 kr. eksklusiv moms.

Introduktion til MAKRO

Kurset giver et overblik over MAKRO og dens byggeblokke. Undervejs vil der være øvelser der giver deltageren de nødvendige redskaber til selvstændigt at udføre og fortolke på stødanalyser samt et overblik over kodestruktur.

Kurset er senest afholdt primo juni 2024. Kommende kursus annonceres her på siden.

Pris: 8.000 kr. eksklusiv moms.

For at deltage i kurserne, skal man have en windows-baseret PC med en opdateret installation af GAMS samt diverse andet software. Mange deltagere forventes allerede at være brugere af DREAMs server, hvor det nødvendige software er installeret. I så fald kan man med fordel bruge serveren under kurset. Vi kan i begrænset omfang også stille en PC til rådighed. Tilkendegiv venligst ved tilmelding, om man forventer at bruge sin egen PC, serveren, eller en af vores, hvis muligt. Vær opmærksom på, at der er begrænset plads på holdende.

Kurserne afholdes i DREAMs lokaler beliggende Landgreven 4, 7. sal - 1301 København K.

Læs om adgang til DREAMs server