Priser og prispolitik

DREAM sælger data fra vores grundfremskrivninger, ligesom vi udfører analyser af økonomiske problemstillinger.

Kontakt os venligst for et uforpligtende tilbud på en analyse i vores eksisterende modelsystem eller for at høre om mulighederne for en analyse af en specifik problemstilling.

Standardiserede analyser takseres per time, mens der for udviklingsprægede projekter gives individuelle tilbud baseret på opgavens omfang og kompleksitet.

DREAM udbyder desuden data fra en række grundfremskrivninger, der er prissat som anført i tabellen nedenfor. Fremskrivninger fra DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE kan leveres på individniveau, så det er muligt at beregne udviklingen i indkomst- og formuefordelinger over tid. Kontakt DREAM for at høre nærmere om mulighederne for dette.

Fremskrivning Befolkningen fordelt efter Pris
Befolkning Alder, køn, herkomst og opholdsgrundlag Kan downloades fra statistikbanken.dk
Uddannelse Alder, køn, herkomst, igangværende og højest fuldførte uddannelse 56.250 kr.
(45.000 kr. eksk. moms)
Arbejdsmarked Alder, køn, herkomst, højest fuldførte uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning 56.250 kr.
(45.000 kr. ekskl. moms)
SMILE Demografiske karakteristika, familiestruktur, igangværende og højest fuldførte uddannelse, arbejdsmarkedtilknytning, indkomsttyper, pensionsforhold, bopælskommune, boligforhold mm. 281.250 kr.
(225.000 kr. ekskl. moms)

Note: Ved køb af uddannelsesfremskrivningen eller fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning kan vederlagsfrit rekvireres en opdatering, hvis en sådan foreligger senest 9 måneder efter købsdatoen. Ved køb af SMILE kan op til to yderligere opdateringer rekvireres vederlagsfrit inden for en periode af 2,5 år efter købsdatoen.